Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska varje skola bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att skola och fritidshem systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Skola, förskoleklass och fritidshemmet har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete.

De nya planerna kommer att läggas in här då de är klara.

Här kan du läsa Docksta Friskolas systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2014-2015.