Årsstämma 2021

Årsstämman hölls den 22 mars 2021.

Styrelsesammansättningen blir oförändrad, vilka som sitter i styrelsen finns att läsa här.

Till revisorer valdes Per-Johan Hamberg och Jakob Näslund och till revisorssuppleanter valdes Åsa Bretz och Johnny Forslund. Till valberedning valdes Nina Nilsson och Mikael Öberg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Den förslagna budgeten för 2021 godkändes