Elevhälsa

I skollagen har krav på en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa.

Skolläkare

Harald Gustavsson

Skolsköterska

Är på skolan på onsdagar
Anita Viberg 0612-804 38 E-post

Skolpsykolog

Marie Lundgren 0612-800 55 E-post

Skolkurator

Är på skolan på onsdagar
Ulrika Gerdin 0612-804 48 E-post

Speciallärare

Louice Forsgren 073-82 36 371 E-post