Fritidshem

På vårt fritidshem arbetar Janne Bergström och Malin Sjölander.

Fritidshemmet öppnar kl: 6.00 och samarbetar då med Docksta förskola tills skolan börjar kl. 8.00. Sedan öppnar fritidshemmet efter skolans slut och avslutas gemensamt med Docksta förskola Kl.17.30.

På fritids jobbar vi med olika bitar för att komplettera skolans arbete.

Dessa områden är våra ledstjärnor i vårt arbete på fritids:

  • Trygghet och acceptans
  • Social kompetens och empati
  • Konfliktlösning
  • Ansvar och självständighet
  • Lekens betydelse, ute och inne
  • Återvinning
  • Skapande verksamhet

På fritidshemmets anslagstavla kan du läsa och ta del av vår likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning.