Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan

Skola – Sjukanmälan görs till skolan innan kl. 08.00 på telefon: 0613-404 01. Telefonsvarare finns om ni ringer tidigare än kl. 07.00. När klockan är 08.15 och elev inte är närvarande och inte är sjukanmäld ringer vi upp och kontrollerar var eleven befinner sig.

Fritidshem – Om ni har satt upp tid för ert barn på fritids på morgonen behöver ni ringa/sms och meddela oss. Det gör ni antingen till fritids telefon: 070 – 604 87 74 eller till förskolans telefon: 0612 – 810 649.

Ledighet

Ur Skollagen kap 7 18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. På Docksta Friskola har rektor givit uppdrag till klassläraren att bevilja elev ledighet i samverkan med rektor upp till 10 dagar per läsår. Behöver ditt barn vara ledig så finns blankett att skriva ut här.