Styrelsen


Docksta Friskola Ekonomisk Förenings styrelse

Ordförande
Malin Pettersson  – sjuksköterska – 072-200 11 06 E-mail

Vice ordförande
Malin Nordlöf  – enhetschef  – 076-818 66 30

Sekreterare
Annika Östman  – förskollärare  – 073-226 16 05 E-mail

Kassör
Johan Nilsson – musiklärare

Ordinarie ledamöter
Johan Wikner – läkare
Niklas Evertsson – lastbilschaufför
Nina Lundin –
Pernilla Vestin – 070-564 82 62
Stefan Olofsson  –  egen företagare

Suppleanter
Maria Lundqvist
Annika Nyberg