Styrelsen


Docksta Friskola Ekonomisk Förenings styrelse

Ordförande
Annalena Högberg – Leg. Receptarie – 070-352 02 46 E-mail

Vice ordförande
Malin Pettersson  – sjuksköterska – 072-200 11 06

Sekreterare
Annika Östman  – förskollärare  – 073-226 16 05
E-mail

Kassör
Johan Nilsson – musiklärare

Ordinarie ledamöter
Johan Wikner – läkare
Malin Nordlöf  – enhetschef  – 076-818 66 30
Niklas Evertsson – lastbilschaufför 
Pernilla Vestin – 070-564 82 62
Stefan Olofsson  –  egen företagare

Suppleanter
Annette Hägglund – barnskötare
Nina Lundin –
Marie Westerberg – kurator