Årsstämma 2017-03-20

Årsstämman hölls den 20 mars 2017.

Den nya styrelsesammansättningen kan du läsa här samt på vår styrelsesida. Till revisorer valdes Per-Johan Hamberg och Lena Fahlen. Revisorssuppleanter blev Åsa Bretz och Susanne Königsson.

Styrelsen kommer fortsätta att satsa med att förbättra utemiljön på skolan.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Den föreslagna budgeten för 2017 godkändes.