Årsstämma 2019

 

Årsstämman hölls den 18 mars 2019.

Den nya styrelsesammansättningen kan du läsa här.

Till revisorer valdes Per-Johan Hamberg och Lena Fahlén. Till revisorssuppleanter valdes Åsa Bretz och Jakob Näslund. Till valberedning valdes Nina Nilsson och Mikael Öberg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Den föreslagna budgeten för 2019 godkändes.