Årsstämma 2020

 

Årsstämman hölls den 16 mars 2020.

Styrelsesammansättningen blir oförändrad, vilka som sitter i styrelsen finns att läsa här.

Till revisorer valdes Per-Johan Hamberg och Lena Fahlén. Till revisorssuppleanter valdes Åsa Bretz och Jakob Näslund. Till valberedning valdes Nina Nilsson och Mikael Öberg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

Den föreslagna budgeten för 2020 godkändes.