Medlem

Visst vill Du vara med och stötta friskolan i Docksta?

I och med vårterminen 2013 lade Kramfors kommun ned skolan i Docksta. Skolan fortsätter nu i Docksta friskola ekonomisk förenings regi. Om du tycker det är viktigt att det fortfarande finns kvar barnverksamhet 0-12 år i Docksta, bör Du gå med i föreningen för att stötta verksamheten. Detta gör Du enklast genom att kontakta någon i styrelsen (namnen finns på annan plats i hemsidan), så hjälper de Dig med fortsättningen.

Inträde

Medlem betalar vid inträdet en kontantinsats på 100 kr. Insatsen kan vid ev utträde betalas tillbaka om medlemmen vill det.

Årsavgift

Årsavgiften är för närvarande 100 kr. Storleken bestäms varje år på årsstämman. Det år man går med i föreningen betalar man ingen årsavgift.

Årsavgiften kan betalas på fyra sätt:
1.   Via vårt bankkonto i Swedbank:  Clearingnr: 8420-2,  Kontonummer: 924 382 655-0
      Märk inbetalningen med Ditt namn.
2.   Via vårt bankgiro
183-0066 . Märk inbetalningen med Ditt namn
3.   Via Swish 123 000 9308. Märk betalningen med Ditt namn
4,   Direkt till vår kassör Johan Nilsson 

Representation

Varje medlem har en röst på föreningsstämmorna. För att få rösta bör man alltså i god tid före årsstämman i mars betala sin medlemsavgift.

 

GÖR SLAG I SAKEN PÅ EN GÅNG OCH RING NÅGON AV STYRELSEMEDLEMMARNA!!!