Elevhälsa

Utdrag ur skollagen 2010:800.

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

 

Skolläkare

Harald Gustavsson

Skolsköterska

Är på skolan på onsdag fm
Kristina Öberg 0612-81 06 18
kristina.oberg@kramfors.se

Skolpsykolog

Michael Edholm 0612-800 00
michael.Edholm@kramfors.se

Skolkurator

Är på skolan på tisdagar.
Sofia Öisjöen Hedin 0612-81 06 27
sofia.oisjoen.hedin@kramfors.se

 

Speciallärare

Louice Forsgren 0613-404 01
E-mail