Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska varje skola bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att skola och fritidshem systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Skola, förskoleklass och fritidshemmet har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete för Docksta Friskola 2015-2016.