Välkommen till Docksta Friskola!

Vi är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Docksta Friskola startade hösten 2013 och drivs av Docksta Friskola Ekonomisk Förening.

Klicka på länkarna nedan för att läsa historien om hur friskolan startade. Skriven av Karl-Anders Nordström.


Skolavslutning vt-2020

Med anledning av rådande corona pandemi så kommer skolan inte ha någon offentlig skolavslutning.

Aktuellt om corona viruset

Att tänka på vid hämtningar och lämningar

Om ni vårdnadshavare har förkylningssymtom gör vi lämningar och hämtningar utomhus. Ring när ni är på väg så är vi beredd.

När ni hämtar ert barn vill vi att ni går ut och väntar, stå inte kvar i vårt trapphus och vänta.

Information om regeringen fattar beslut att tillfälligt stänga skolan och fritidshemmet

Om regeringen stänger skolan ska vi på bästa sätt se till så ert barn inte missar allt för mycket av den undervisningstid som ert barn egentligen är garanterat att få. Vi kommer att skicka hem hemuppgifter med ett strukturerat schema där ni och ert barn kan se vad som ska göras. Ert barns klasslärare kommer att ta kontakt med er och ni bestämmer tillsammans när ni kan komma och hämta det material som ert barn behöver.

Vi på skolan kommer att finnas som stöd och hjälp via telefon och epost för er och ert barn.

När det gäller fritidshemmets verksamhet kommer vi att erbjuda omsorg till barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Om det finns två vårdnadshavare och bara en deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

För er som har barn som vanligtvis enbart går i skolan och inte har plats på fritidshemmet men i denna situation är i behov av omsorg och ni tillhör den kategorin som har en samhällsviktig roll kan också ansöka om omsorg.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften MSBFS 2020:3. Se bilaga.

Ni som behöver omsorg anmäler det redan nu till mig via epost. Bedömningen kommer att göras utifrån föreskriften MSBFS 2020:3. Om vi är osäkra om ni som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan ni styrka det med ett intyg från er verksamhetsutövare.

Vänliga hälsningar

Anna-Lena Östman

Rektor Docksta Friskola

E-post: annalena@dockstafriskola.se

Telefon: 070-64 57 033

Bilaga:


SKOL-IF

En viktig del av ett hälsosamt liv är rörelse och träning och det vill Docksta friskola satsa hårt på nu. Under hösten 2020 planerar vi därför att starta Skol-IF. Mer information hittar du på Svenska skolidrottsförbundets hemsida


Skolan byggs ut!

Den 4 december 2019 blev det klart att förskolan byggs ut och i samband med detta skapas även nya klassrum för friskolan. Docksta bordtennisklubb, DBTK, som äger fastigheten där förskolan och skolan är inrymd bygger ut skolbyggnaden.

vyskolan


 

 
 
Här kan ni se vår fina film från musikalen ”Skuleskogens skatt”. Filmad och redigerad av Angie Gray. https://onedrive.live.com/?id=7B6D45F7CE34ECAD%211371&cid=7b6d45f7ce34ecad&authkey=%21AhND8AhN09oRnMo&v=3