Välkommen till Docksta Friskola!

Vi är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Docksta friskola startade hösten 2013 och drivs av Docksta Friskola Ekonomisk Förening. Här ovan hittar du flikar med information.

  • De nya matchtröjorna till turneringar som Docksta Friskola medverkar i har nu invigts. Det är blåa tröjor med vår fina logga på ryggen.
  • Docksta Friskola har blivit tilldelad ett stipendium från ”Stiftelsen Friluftsliv i Ångermanland” på 10.000 kr.

image

  • Docksta Friskola har fått pengar från Kulturrådets Skapande skola. Vi kommer att göra en musikal om Skulerövarna vid Skuleberget. Vår tanke är att få visa upp musikalen våren 2015. Vi har valt Skulerövarna eftersom de levde här på 1600-talet och eleverna får genom detta arbete ta del av vårt kulturarv. Bo R Holmberg, Naturum, Höga Kusten teater, kulturskolan och Katharina Lindahl Gray kommer att vara oss behjälplig i arbetet med vår musikal.Målet med arbetet är att eleverna ska få tillgång till många olika kulturella uttrycksformer och att deras möjlighet till eget skapande ska öka. Att personal och elever får samarbeta med kulturaktörer och att få möjlighet att komplettera detta i skolans dagliga arbete.
  • Styrelsen har utsett en grupp som arbetar med att ta fram förslag till förbättringar av utemiljön.
  • Den 16 april -14 var Docksta Friskola inbjuden till ett seminarium om ”Framgångsrika landsbygdskolor” i Stockholm för att berätta om våra utmaningar och möjligheter och om Docksta Friskola, våra resultat och hur vi jobbar. Rektor Anna-Lena Östman och styrelseordförande Susan Redenbäck-Jakobsson deltog.
  • Den 19 dec 2013  kom Skolinspektionen på besök på Docksta friskola och gjorde en tillsyn och den 10 jan 2014 kom Skolinspektionens beslut. Beslutet finns att läsa här.