Om fritidshemmet

På vårt fritidshem arbetar Malin Sjölander, Linda Nordmark och Lena Eklund.

Fritidshemmet öppnar kl: 6.00 och samarbetar då med Docksta förskola till 7.30, då går de som ska äta frukost till skolans matsal och de som inte äter frukost går upp till skolan. Efter skolans slut är det fritids igen och 16.30 avslutas det gemensamt med Docksta förskola till stängning 17.30.

På fritids jobbar vi med olika bitar för att komplettera skolans arbete.

Dessa områden är våra ledstjärnor i vårt arbete på fritids:

  • Trygghet och acceptans
  • Social kompetens och empati
  • Konfliktlösning
  • Ansvar och självständighet
  • Lekens betydelse, ute och inne
  • Återvinning
  • Skapande verksamhet