Om fritidshemmet

På vårt fritidshem arbetar Malin Sjölander, Josefin Hägglund och Lena Eklund.

Fritidshemmet öppnar kl: 6.00 och samarbetar då med Docksta förskola tills skolan börjar kl. 8.00. Sedan öppnar fritidshemmet efter skolans slut och avslutas gemensamt med Docksta förskola Kl.17.30.

På fritids jobbar vi med olika bitar för att komplettera skolans arbete.

Dessa områden är våra ledstjärnor i vårt arbete på fritids:

  • Trygghet och acceptans
  • Social kompetens och empati
  • Konfliktlösning
  • Ansvar och självständighet
  • Lekens betydelse, ute och inne
  • Återvinning
  • Skapande verksamhet