GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

Docksta Friskola samlar in/behandlar och lagrar personuppgifter i syfte att kunna utföra sitt uppdrag enligt Skollagen. För att kunna värna om elevernas och vårdnadshavarnas rätt till integritet och trygghet hanterar rektor och varje medarbetare på skolan personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen/GDPR. Med personuppgift, menas sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras en levande människa. Exempel: namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post, foton. Kap II Art.6. Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter får bara behandlas så länge de behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Uppgifterna sparas inlåsta i pärmar och på USB-minnen samt på skolans server.

Personuppgiftsansvarig på Docksta Friskola är huvudmannen/styrelsen och dataskyddsombud är rektor, Anna-Lena Östman.

Så behandlar vi elevers personuppgifter