Välkommen till Docksta Friskola!

Vi är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 och drivs av Docksta Friskola Ekonomisk Förening

Vision & Mål för Docksta Friskola och Fritidshem 2022

Vi siktar på att:

Alla våra elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och uppnå en hög digital kompetens

Vår skola ska ha en hög andel behöriga pedagoger som genom sitt personliga engagemang för varje elev, skapar de bästa förutsättningarna för deras framtida utveckling

Främja rörelseglädje med dess goda effekter på elevernas välbefinnande och hälsa

Alla våra elever ska få upptäcka och få förståelse för vår närmiljö

Läs mer

Mitt i världsarvet Höga Kusten
Om Corona viruset

Sidan senast uppdaterad: 22/9, Planer Skola och Fritidshem