Elevhälsa

Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa.

Skolläkare

Harald Gustavsson

Skolsköterska

Är på skolan på onsdagar
Anita Viberg 0612-804 38 E-post

Skolpsykolog

Catharina Rosén

Skolkurator

Är på skolan på onsdagar
Ulrika Gerdin 0612-804 75 E-post

Speciallärare

Louice Forsgren 073-82 36 371 E-post