Elevhälsa

Utdrag ur skollagen 2010:800.

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Skolläkare

Harald Gustavsson

Skolsköterska

Är på skolan på onsdag fm.
Anita Viberg 0612-804 38

Skolpsykolog

Marie Lundgren 0612-800 55
E-post

Skolkurator

Är på skolan på torsdagar.
Ulrika Gerdin 0612-804 48

Speciallärare

Louice Forsgren 0613-404 01 E-post