Ny på skolan

Varmt välkommen till oss! Här har vi samlat lite information som är bra att känna till som ny på skolan.

Läsårets första dag

Onsdag 21/8 är första skoldagen för läsåret 2024/2025. Skoldagen börjar kl. 08.00 och slutar enligt nedan beroende på årskurs.

Första skoldagen är du som vårdnadshavare varmt välkommen att följa med ditt barn till skolan och det är helt och hållet upp till dig om du vill stanna hela eller bara en del av dagen. Du är naturligtvis också välkommen att hälsa på alla andra dagar under läsåret.

Skoltider

Till Skoltider

Läsårstider

Till Läsårstider

Fritidshem

Fritidshemmet öppnar kl. 6.00 och samarbetar då med Docksta förskola till kl. 7.00 då de elever som hör till fritids går in till fritidshemmet. Kl. 7.30 är det frukost. Skolan börjar kl. 8.00 och efter skolans slut öppnar fritidshemmet igen och avslutas gemensamt med Docksta förskola kl.17.30.

Läs mer om Fritidshemmet här

Skolskjuts

Om ditt barn behöver skolskjuts så är det Kramfors Kommun som anordnar dessa. Kontakta Jenny Lundqvist på telefon: 0612-800 84 eller Epost: skolskjuts@kramfors.se Kontakta även skolans rektor Anna-Lena Östman annalena@dockstafriskola.se

Sjukanmälan

Skola – Sjukanmälan görs till skolan innan kl. 08.00 på telefon: 073 – 82 36 371. Dit kan man sms och sjukanmäla sitt barn. När klockan är 08.15 och elev inte är närvarande och inte är frånvaroanmäld ringer vi upp vårdnadshavare för att kontrollera var eleven befinner sig.

Fritidshem – Om ni har satt upp tid för ert barn på fritids på morgonen behöver ni ringa/sms och meddela oss. Det gör ni till fritids telefon: 070 – 604 87 74.

Ledighet

Klassläraren beviljar ledighet upp till 10 dagar. Om ert barn behöver vara ledig fler än 10 dagar måste ni kontakta rektor. All ledighet ansöker ni om via en särskild blankett, den finns under fliken Ansökan och blanketter.

Stugan/läxhjälp

Varje onsdag 14.00-15.00 anordnar vi frivillig läxhjälp/extra undervisning till alla elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete.

Trivselregler

Inför varje läsår fastställs trivselregler som ska gälla på skolan. Via länken nedan hittar du trivselregler och alla övriga fastställda planer och policys för skolan och fritidshemmet. Du hittar även blanketter för exempelvis ledighet eller klagomålshantering.

Till Ansökan och Blanketter