Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan

Skola – Sjukanmälan görs till skolan innan kl. 08.00 på telefon: 073 – 82 36 371. Dit kan man sms och sjukanmäla sitt barn. När klockan är 08.15 och elev inte är närvarande och inte är frånvaroanmäld ringer vi upp vårdnadshavare för att kontrollera var eleven befinner sig.

Fritidshem – Om ni har satt upp tid för ert barn på fritids på morgonen behöver ni ringa/sms och meddela oss. Det gör ni till fritids telefon: 070 – 604 87 74.

Ledighet

Ur Skollagen kap 7 18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. På Docksta Friskola har rektor givit uppdrag till klassläraren att bevilja elev ledighet i samverkan med rektor upp till 10 dagar per läsår. Behöver ditt barn vara ledig så finns blankett att skriva ut här.