Årsstämma 2022

Årsstämman hölls den 29 mars 2022.

Styrelsesammansättningen blir något förändrad, vilka som sitter i styrelsen finns att läsa här.

Till valberedning valdes Marie Westerberg och Mikael Öberg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Den föreslagna budgeten för 2022 godkändes och styrelsens förslag på ny vision för Docksta friskola och fritidshem antogs av stämman.