Årsstämma 2023

Årsstämman hölls den 27 mars 2023.

Styrelsesammansättningen blir något förändrad, vilka som sitter i styrelsen finns att läsa här.

Till valberedning valdes Marie Westerberg och Mikael Öberg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022.

Den föreslagna budgeten för 2023 godkändes. Det är den första budgeten som är i obalans, och detta beror på den rådande lågkonjunkturen.