Årsstämma 2024

Årsstämman hölls den 25 mars 2024.

Styrelsesammansättningen blir något förändrad, vilka som sitter i styrelsen finns att läsa här.

Till valberedning valdes Marie Westerberg och Mikael Öberg.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Den föreslagna budgeten för 2024 godkändes.