Försäkring

Samtliga barn/elever 0-19 år, folkbokförda och bosatta i Kramfors Kommun är olycksfallförsäkrade via Protector dygnet runt. Detta gäller även elever med skolgång i annan kommun.

Läs mer här