Läsårstider

Förskoleklass och Grundskola

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

23/8 – 22/12

Fortbildningsdag skolan och fritids 15/9

Höstlov vecka 44

Vårterminen 2024

9/1 – 13/6

Sportlov vecka 10

Påsklov vecka 14

Lovdagar 10/5, 7/6 (fritids öppet)

Fortbildningsdagar skolan och fritids 8/1, 13/5

Sommarstängt 2024 (vecka 28-31)