Fritidsavgift

På årsstämman 2013 beslutades denna taxa som styrelsen tagit fram. Denna taxa gäller tillsvidare.

400:- / mån, Maxtaxa för ett barn, eller för det yngsta barnet

200:- / mån, Maxtaxa för det andra barnet

0:- / mån, Maxtaxa för det tredje barnet och alla därpå följande ( 400:- /mån i maxtaxa = 40 tim / mån = 10 tim / veckan)

Parallellt med maxtaxan

10:- / tim, För tid upp till maxtaxan