Skolbibliotek

Vårt bibliotek drivs i samarbete med Kramfors Kommuns skolbibliotek. Med jämna mellanrum kommer kommunens bokbuss och eleverna kan då låna böcker.

E-post: bokbuss.bibliotek@kramfors.se