Skolbibliotek

Vårt bibliotek drivs i samarbete med Kramfors Kommuns skolbibliotek. Med jämna mellanrum kommer kommunens bokbuss och eleverna kan då låna böcker.

Under vårterminen 2020 kommer bokbussen den 11/3, 8/4, 6/5 och 3/6.

E-post: bokbuss.bibliotek@kramfors.se