Försäkring

Samtliga barn/elever 0-19 år, folkbokförda och bosatta i Kramfors kommun är olycksfallsförsäkrade via Protector dygnet runt. Detta gäller även elever med skolgång i annan kommun.

Läs mer här