Styrelsen


Docksta Friskola Ekonomisk Förenings styrelse

 

Ordförande
Malin Pettersson  – sjuksköterska – 072-200 11 06 E-post

Vice ordförande
Malin Nordlöf  – enhetschef 

Sekreterare
Annika Östman  – förskollärare

Kassör
Johan Nilsson – musiklärare

Ordinarie ledamöter
Anna-Lena Östman – rektor
Annika Nyberg – egen företagare
Johan Wikner – läkare
Nina Lundin 
Maria Lundqvist – verksamhetsledare Höga Kusten Turistservice

Suppleanter

Calle Jungell 
Malin Sjölander
Therese Olofsson – enhetschef